OUG 52: Acordarea și gestionarea creditelor ipotecare

noiembrie 14, 2016

OUG 52 a intrat în vigoare, ordonanța de urgență a Guvernului impune noi reguli de acordare a creditelor ipotecare și vine cu schimbări majore atât pentru actualii și viitorii debitori, cât și pentru creditori, intermediari de credite bancare și pentru entitățile care desfășoară activitatea de recuperare creanțe. 

Ordonanța de urgență cu numărul 50 din anul 2010 a fost modificată, fiind completată de ordonanța de urgență cu numărul 52 din anul 2016, cea care transpune Directiva 17 din anul 2014 privind creditele ipotecare acordate persoanelor fizice. Aprobată pe 14 septembrie 2016 de Guvernul României, OUG 52 ajută și protejează viitorii debitori, dar și pe cei executați silit.

Creditele ipotecare se desfășoară pe o perioadă lungă de timp, până la 35 de ani, în acest interval debitorii pot întâmpina dificultăți financiare fie din cauza dobânzii sau a cursului valutar, fie din cauza unor întâmplări neprevăzute. Tocmai pentru a preveni, pe cât posibil, aceste neplăceri și pentru a evita imposibilitatea de plată, OUG 52 impune măsuri precontractuale, dar și contractuale.

Potrivit acestor reglementări, consumatorul trebuie ajutat și îndrumat să aleagă cea mai potrivită soluție de finanțare pentru el, conform situației sale financiare, însă educația sa trebuie să cuprindă și practici responsabile de împrumut și de gestionare a datoriilor. Viitorul debitor trebuie să cunoască impactul și consecințele la nivel social și economic pe care un credit garantat cu un imobil poate să îl aibă pe termen lung asupra sa.

OUG 52 urmărește stabilirea unui echilibru în relațiile dintre debitori și creditori, dar și între executații silit și recuperatorii de creanțe. Această ordonanță de urgență previne inclusiv riscul valutar în cazul creditelor ipotecare în valută. Fie că vorbim de un credit imobiliar în lei sau unul în valută, în cazul în care se ajunge în imposibilitate de plată și intervine riscul ca debitorul să își piardă locuința achiziționată și ipotecată, se impun imediat măsuri care să protejeze consumatorul în cazul dificultăților la rambursarea creditului, în situația de executare siltă, precum și în cazul cesionării creanței către instituțiile care desfășoară activitatea de recuperare creanțe.

Ordonanța de urgență a Guvernului cu numărul 52/2016 a fost publicată în Monitorul Oficial pe 20 septembrie 2016, iar măsurile se aplică deja. Deși OUG 52 vizează creditele viitoare, băncile sunt obligate să implementeze soluții salvatoare și pentru clienții deja existenți care au probleme cu rambursarea creditelor ipotecare contractate înainte de implementarea acestei ordonanțe de urgență. Dacă debitorul se confruntă cu dificultăți financiare, i-au scăzut veniturile sau dobânda a crescut cu mai mult de două puncte procentuale, creditorul este obligat să trimită în scris debitorului soluții fezabile și va reduce ratele creditului bancar pe o perioadă care poate să ajungă până la 12 luni.

Iată care sunt o parte din noile reguli de creditare impuse de OUG 52/2016:

Informații și practici preliminare încheierii contractului de credit:

 • Toate materialele privind contractul de credit, precum și cele publicitare și de promovare trebuie să fie clare și corecte. Acestea nu trebuie să inducă în eroare cu absolut nimic.
 • Formulările care creează așteptări neîntemeiate privind disponibilitatea și costul unui credit sunt interzise.
 • Creditorii sau intermediarii de credite sunt obligați să prezinte viitorului debitor riscurile la care se expune: variația indicelui de referință, fluctuațiile care pot influența veniturile viitorului debitor, dar și riscul valutar în cazul creditelor ipotecare în valută.
 • Viitorul debitor trebuie să știe de la bun început care este costul total al creditului, precum și care sunt costurile suplimentare.
 • Consumatorul trebuie să știe și care sunt costurile anterioare contractului de credit și dacă acestea sunt plătite indiferent dacă se aprobă sau nu creditul ipotecar solicitat.
 • Creditorul sau brokerul de credite oferă viitorului debitor toate informațiile necesare, precum și informații personalizate cu privire la produsele bancare pentru ca acesta să poată compara creditele disponibile pe piață, pentru a evalua implicațiile și pentru a lua o decizie în perfectă cunoștință de cauză.
 • Viitorul debitor are la dispoziție nu mai puțin de 15 zile pentru a lua o decizie cu privire la acceptarea sau neacceptarea unei oferte bancare.
 • Dacă cererea de creditare a fost depusă, creditorul este obligat să ofere un răspuns afirmativ sau negativ viitorului debitor în termen de 30 de zile, însă în funcție de complexitatea dosarului de creditare, răspunsul privind aprobarea sau neaprobarea creditului nu trebuie să depășească mai mult de 60 de zile.

Informații și drepturi privind contractele de credit:

 • Pe parcursul derulării unui contract de credit sunt interzise următoarele:
 1. Majorări privind comisioanele, tarifele și spezele.
 2. Nu se introduc și nu se percep comisioane noi, tarife sau alte speze. Se impun costuri suplimentare doar pentru produse și/sau servicii solicitate ulterior și care nu apar în contractul inițial. Aceste costuri neprevăzute sunt percepute în baza unui act adițional.
 3. Nu se percepe comision pentru plata ratelor în numerar.
 4. Nu se percepe comision pentru sumele retrase din credit.
 5. Nu se percepe comision, tarife sau speze dacă debitor solicită, iar creditorul acceptă rescadențarea ratelor, reeșalonarea ratelor sau pentru acordarea unei perioade de grație.
 6. Dacă debitorul plătește constituirea și evaluarea noii garanții, nu se percepe comision pentru schimbarea garanției solicitată de consumator.
 7. Nu sunt acceptate majorările dobânzii, majorarea sau introducerea de noi comisioane sau alte costuri prin acte adiționale pentru rescadențări, reeșalonări sau perioade de grație acordate la solicitarea debitorului.
 8. Dacă debitorul solicită eliberarea unui document necesar rambursării anticipate a creditului prin refinanțare, nu se percepe comision, tarif suplimentar sau alte speze.
 • Creditorii nu au voie să modifice clauzele contractuale unilateral, chiar și cu acordul debitorului, dacă modificările nu sunt realizate printr-un act adițional.
 • În termen de maximum 5 zile de la încheierea contractului de credit, creditorul este obligat să ofere debitorului un document gratuit care să ateste stingerea obligațiilor dintre părți sau care să ateste că obligațiile dintre părți au fost neîndeplinite. De asemenea, dacă creditul a fost achitat, conturile creditului se închid fără ca debitorul să depună o cerere în mod expres pentru acest fapt.

Dobânda anuală efectivă (DAE):

 • DAE se calculează pe baza unei formule matematice.
 • DAE se calculează pornind de la premisa că atât creditorul, cât și debitorul își vor îndeplini obligațiile contractuale în termenele stabilite în contractul de credit, iar contractul de credit va rămâne valabil pe toată perioada convenită.

Împrumuturi în valută:

 • În cazul creditelor în valută, debitorul are dreptul de a converti creditul într-o monedă alternativă oricând pe parcursul perioadei contractuale.
 • Dacă se optează pentru convertirea creditului ipotecar în valută într-o monedă alternativă, creditorul nu impune restricții și oferă debitorului toate produsele disponibile din oferta sa.
 • Oferta de credite este transmisă debitorului în cel mai scurt timp, însă nu mai mult de 15 zile calendaristice de la data înregistrării cererii.

Rambursarea anticipată:

 • Debitorul are dreptul de a-și rambursa parțial sau în întregime valoarea împrumutului înainte de încetarea contractului de credit.
 • Debitorului are dreptul la o reducere a costului total al creditului. Aceste reduceri aplicându-se în cazul dobânzilor și costurilor aferente sumei rambursate anticipat pentru perioada dintre data rambursării anticipate și data încetării contractului.
 • În cazul rambursării anticipate, debitorul nu va impune penalizări, compensații sau alte costuri de la debitor.

Executarea silită:

 • Dacă debitorul ajunge în dificultate de plată, iar situația persistă mai mult de 60 de zile, creditorul și consumatorul trebuie să colaboreze pentru a stabili motivele apariției dificultăților financiare, precum și care sunt soluțiile pentru a depăși impasul.
 • Soluțiile pot fi:
 1. Refinanțarea totală sau parțială a creditului cu un alt produs bancar din oferta creditorului;
 2. Contractul de credit poate fi prelungit;
 3. Tipul contractului de credit poate fi schimbat;
 4. Rata de rambursare poate fi amânată total sau parțial pentru o perioadă;
 5. Dobânda ratei poate fi schimbată;
 6. Se poate oferi o perioadă fără plată;
 7. Ratele pot fi reduse pe o perioadă scurtă de timp;
 8. Pot fi oferite un termen mai lung și o rată mai mică pentru consolidarea mai multor împrumuturi;
 9. Ratele pot fi rescadențate;
 10. Ratele pot fi reeșalonate;
 11. Conversia creditelor este și ea posibilă.
 • Chiar dacă nu sunt înregistrate întârzieri sau restanțe, debitorul poate solicita creditorului soluții de achitare a creditului dacă acesta face dovada unei situații financiare dificile care ar putea duce la o iminentă imposibilitate de plată.
 • Dobânda penalizatoare se calculează pe bază de procent fix și nu trebuie să depășească trei puncte procentuale din rata dobânzii curente. Dobânda penalizatoare se adaugă la rata dobânzii curente și se aplică restanței.
 • Dacă debitorul sau soțul/soția încetează din viață, rămâne fără serviciu sau salariul este redus drastic cu cel puțin 15% din valoarea acestuia, dobânda penalizatoare nu poate depăși două puncte procentuale din rata dobânzii curente.
 • Dobânda penalizatoare cu cel mult două puncte procentuale din rata dobânzii curente se percepe până la încetarea evenimentului care a produs reducerea veniturilor, dar nu mai mult de 12 luni. În caz de deces perioada este de minimum 6 luni.
 • În cazul în care se ajunge la imposibilitate de plată, debitorul are dreptul de a cere creditorului vânzarea imobilului ipotecat chiar de către consumator. Debitorul are la dispoziție cel puțin 6 luni pentru a-și vinde locuința, iar executarea se declanșează după expirarea termenului stabilit de creditor.

Restricții pentru cesionarea creanțelor:

 • Vânzarea contractelor de credite și a creanțelor către entitățile care nu au sediu social, sucursală sau reprezentant în România este interzisă.
 • Firmele de recuperare nu mai au voie să perceapă comisioane, dobânzi sau dobânzi penalizatoare în afare de cele stipulate în contractul de credit.
 • Costurile aferente executării silite sunt percepute de debitor, însă costurile activității de recuperare nu vor mai fi suportate de debitor.

Evaluarea bonității debitorului:

 • Creditul nu poate fi acordat dacă debitorul nu furnizează toate informațiile necesare pentru evaluarea bonității de către creditor.
 • Creditorul evaluează bonitatea debitorului luând în calcul inclusiv capacitatea acestuia de a duce la îndeplinirea achitarea creditului ipotecar chiar și în cazul unor situații nefavorabile cum ar fi: cursul valutar, rata dobâzii, venitul și așa mai departe.
 • Dacă cererea de credit este respinsă, în termen de cel mult 2 zile creditorul este obligat să comunice debitorului luare deciziei, precum și motivul respingerii cererii.

Odată cu noul act normativ bonitatea viitorilor debitori va fi evaluată drastic, însă piața creditelor ipotecare nu va avea de suferit. Volumul de creditare nu se va schimba, scopul acestei ordonanțe de urgență este de a reglementa drepturile și obligațiile tuturor părților implicate în contractele de creditare.

– II –

Pentru a emite o cerere de împrumut sau pentru a afla mai multe informații despre creditele bancare, vă rugăm, să accesați categoria CONTACT sau să ne scrieți pe adresa de e-mail office@avbs.ro sau să ne sunați la numărul de telefon 021. 230. 43. 43.

AVBS Credit participă la Ziua Porților Deschise la Gardena Residence

ianuarie 25, 2016

Sâmbătă, 30 ianuarie 2016 între orele 10:00 și 16:00, AVBS Credit participă la Ziua Porților Deschise la Gardena Residence din strada Atomiștilor, numărul 140, din orașul Măgurele, Ilfov! În cadrul evenimentului invitații vor putea vedea întregul ansamblu rezidențial Gardena Residence format din garsoniere, apartamente cu două și trei camera cu balcoane gen terase, mansarde, loc de joacă, numeroase spații verzi, spații de relaxare și parcare privată inclusă.

Ansamblul rezidențial Gardena Residence a fost construit în zona Rahova-Măgurele, în componența sa intrând un total de 55 de locuințe (garsoniere, apartamente cu 2 camere și apartamente cu 3 camere) cu accesul securizat de o barieră la intrarea în complex și de interfoanele montate în fiecare imobil. Gardena Residence este un proiect nou pe piața imobiliară din România și a fost construit pe o suprafață totală de 4.976 mp. Complexul rezidențial este situat la 15 minute de Piața Unirii și la 5 minute de Cora Alexandriei sau linia de tramvai 32. Așadar, Gardena Residence se bucură de o poziționare excelentă. Pe lângă arhitectura modernă și compartimentarea ingenioasă, locuințele au prețuri foarte accesibile.

Prețurile pornesc de la 26.700 euro pentru o garsonieră de 39 mp utili, 43.700 euro pentru un apartament de 2 camere de 70 mp utili și 54.600 euro pentru un apartament de 3 camere cu 2 băi și dressing la 86 mp utili.

Clienții care rezervă din timp o locuință au posibilitatea de a alege finisajele dorite. Gardena Residence oferă acest privilegiu important și în plus, pentru fiecare imobil cumpărat, cumpărătorii primesc și un loc de parcare GRATUIT!

În cadrul evenimentului Ziua Porților Deschise organizat de Gardena Residence, clienții vor putea discuta atât cu arhitecta Alexandra Slăvescu care a creat acest proiect impresionant, dar și cu dezvoltatorul ansamblului rezidențial și dirigintele de șantier care s-a ocupat de construcții. În plus, vizitatorii vor avea ocazia de a se sfătui și cu brokerii de credite bancare AVBS Credit pentru obținerea celor mai bune soluții de finanțare pentru achiziționarea acestor locuințe. Suntem dispuși să răspundem întrebărilor legate de orice tip de credit. Cu siguranță vom oferi informații neștiute, dar atât de importante pentru cei care doresc să contracteze un credit ipotecar. Așadar, dacă sunteți interesați să cumpărați imobilele Gardena Residence printr-un credit ipotecar, credit Prima Casă sau printr-un credit imobiliar, AVBS Credit va oferi tuturor consultanță financiar-bancară GRATUITĂ.

Pe scurt, Gardena Residence înseamnă confort, siguranță și intimitate, tocmai de aceea AVBS Credit susține acest proiect și își oferă serviciile gratuite tuturor celor care doresc să achiziționeze aceste locuințe exclusiviste!

Piața imobiliară din România s-a dezghețat, instituțiile bancare au alocat deja fonduri pentru creditele ipotecare, iar indicele ROBOR a scăzut, ajungând la o medie record de 1% pe an. Luând în calcul acești trei factori importanți, ca specialiști în domeniul financiar-bancar considerăm că este momentul perfect pentru achiziționarea de noi locuințe.

Așadar, vă invităm sâmbătă la Gardena Residence, pe strada Atomiștilor numărul 40 din orașul Măgurele, Ilfov, pentru a vedea împreună impresionantul complex și pentru a discuta liber și fără ocolișuri despre creditele ipotecare și creditele Prima Casă.

– II –

Pentru a emite o cerere de împrumut sau pentru a afla mai multe informații despre creditele bancare, vă rugăm, să accesați categoria CONTACTsă ne scrieți pe adresa de e-mail office@avbs.ro sau să ne sunați la numărul de telefon 021. 230. 43. 43.

Credite pentru persoanele cu handicap cu dobânzi achitate din bugetul de stat

septembrie 16, 2015

Credite pentru persoanele cu handicap cu dobânzi achitate din bugetul de stat!

Ești o persoană cu handicap grav sau accentuat și vrei să contractezi un credit pentru adaptarea locuinței sau pentru achiziționarea primei mașini? Ai luat o decizie foarte bună! În sfârșit te poți bucura de o libertate de mișcare așa cum nu ai mai avut niciodată. Împrumutul bancar pe care vrei să îl obții este modalitatea prin care îți poți lărgi orizonturile. Un simplu autovehicul, adaptat nevoilor tale, este mijlocul de transport de care aveai nevoie pentru a te simți liber, pentru a-ți depăși condiția de persoană cu dizabilități.

Guvernul României te susține. Conform Legii 207/2009, toate persoanele cu handicap grav sau accentuat care contractează un credit imobiliarcredit ipotecar sau un credit de nevoi personale pentru a-și achiziționa primul autovehicul special adaptat pentru transportul persoanelor dependente de scaunul cu rotile sau pentru adaptarea locuinței conform nevoilor indviduale de acces, dobânda este suportată din bugetul de stat, mai exact din bugetul Autorității Naționale pentru Persoanele cu Handicap.

Iată care sunt condițiile pentru ca dobânda creditului tău să fie achitată din bugetul de stat:

 • Creditul poate fi contractat fie de persoana cu handicap grav sau accentuat în cauză, fie de îngrijitorul de drept al persoanei cu dizabilități.
 • Creditul poate fi contractat doar de la o instituție bancară, CEC Bank fiind una din instituțiile la care puteți apela. Nu sunt suportate din bugetul de stat dobânzile împrumuturilor obținute de la IFN-uri (instituții non-bancare).
 • Suma maximă admisă pentru adaptarea locuinței este de 10.000 de euro, iar returnarea creditului să nu depășească 10 ani.
 • Suma maximă admisă pentru achiziționarea și adaptarea mașinii conform nevoilor tale este de 20.000 de euro, iar returnarea creditului să nu depășească 15 ani.
 • Creditul NU trebuie să depășească valoarea investiției adaptării locuinței sau pe cea a achiziționării autovehiculului.

Iată care sunt pașii pentru a obține un credit cu dobânda suportată din bugetul Autorității Naționale pentru Persoanele cu Handicap:

 • Apelează la serviciile unei instituții bancare pentru a-ți analiza situația (CEC Bank).
 • Mergi la Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului din județul tău și solicită o adeverință pentru plata dobânzii din bugetul Autorității Naționale pentru Persoanele cu Handicap.

Această adeverință reprezintă acordul Autorității Naționale pentru Persoanele cu Handicap privind achitarea dobânzii în locul persoanei cu handicap în cauză.

Pentru obținerea adeverinței, în calitate de persoană cu handicap grav sau accentuat, vei depune următoarele documente:

 1. Cerere în vederea obținerii adeverinței;
 2. Copie după documentul de identitate;
 3. Copie după certificatul de handicap care atestă încadrarea în gradul de handicap grav sau accentuat;
 4. Declarație pe propria răspundere referitoare la faptul că îndeplinești condițiile articolului 25 din lege;
 5. Declarație pe propria răspundere referitoare la faptul că vei comunica Autorității Naționale pentru Persoanele cu Handicap orice modificare privind încadrarea în gradul de handicap.

Însă în cazul în care ești o persoană cu handicap și ai contractat deja un credit cu dobânda suportată din bugetul de stat, dar ți s-a schimbat încadrarea în handicap, beneficiezi în continuare de plata dobânzii din bugetul ANPH (Autoritatea Națională a Persoanelor cu Handicap) până la achitarea creditului.

 • Adeverința pentru plata dobânzii din bugetul ANPH se eliberează în termen de 10 zile lucrătoare.

Este foarte important ca persoana cu handicap în cauză să nu apară pe lista neagră a biroului de credite. Așadar, prioritate au persoanele cu dizabilități care nu înregistrează datorii restante la alte instituții bancare și/sau instituții non-bancare.

 • Dacă ai obținut adeverința pentru achitarea dobânzii din bugetul ANPH, atunci poți contracta împrumutul de la instituția care te poate finanța. 
 • Imediat după ce creditul ți-a fost virat în cont, în calitate de persoană cu handicap grav sau accentuat, ai obligația de a duce planul de rambursare al creditului la Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului din județul tău. 

Persoana cu dizabilități grave sau accentuate va semna un contract cu ANPH prin care se stabilesc condițiile și contul în care ANPH va vira în fiecare lună dobânda corespunzătoare creditului. În cazul în care persoana cu handicap încetează să-și mai plătească ratele creditului, ANPH va sista ireversibil și irevocabil ajutorul financiar oferit pentru achitarea dobânzii.

Dacă ai contractat un credit pe care vrei să-l folosești pentru achiziționarea primului autoturism, pe lângă planul de rambursare al creditului, trebuie să duci la Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului și copii după toate actele mașinii – contractul de vânzare-cumpărare al autoturismului, certificatul de înmatriculare, chitanțele care atestă plata taxelor, asigurările încheiate și așa mai departe.

Problema este, însă, una singură: o persoană cu handicap găsește foarte greu o mașină gata adaptată conform nevoilor sale pentru a o cumpăra. De cele mai multe ori persoana cu handicap este nevoită să achiziționeze un automobil obișnuit, pentru ca mai apoi să realizeze modificările necesare.

Iată o informație prețioasă: Poți adapta orice autovehicul la sediul Motivation din localitatea Buda, județul Ilfov. Motivation SRL este autorizată din 2007 de Registrul Auto Român pentru a realiza adaptări auto pentru șoferii cu handicap.

Prețurile adaptării autovehiculelor, în funcție de capacitatea cilindrică a mașinii, sunt:

 • Capacitate mai mică de 1600 cmc – 1100 RON;
 • Capacitate între 1601 și 2000 cmc – 1250 RON;
 • Capacitate între 2001 și 2300 cmc – 1400 RON;
 • Capacitate între 2301 și 3000 cmc – 1600 RON;
 • Capacitate mai mare de 3000 cmc – 2000 RON;

Aceste tarife pe care tocmai le-am dezvăluit se adresează doar persoanelor cu handicap care furnizează pentru Motivation SRL următoarele documente:

 • Carte de identitate copie și original;
 • Cartea de identitate a mașinii;
 • Talon emis de autoritățile române;
 • Cartea de identitate originală a autovehiculului și fișa de înmatriculare din țara de origine – cele două briefuri în cazul mașinilor înmatriculate în altă țară.
 • Ori factura sau contractul de vânzare-cumpărare, în cazul în care mașina nu a fost înmatriculată încă pe numele beneficiarului.
 • Copie după certificatul de încadrare în grad de handicap grav sau accentuat. Această copie este necesară pentru a obține scutirile fiscale acordate conducătorilor auto cu handicap locomotor.

În calitate de șofer cu handicap beneficiezi de următoarele scutiri fiscale:

 • Plata de timbrului de mediu (fosta taxă de primă înmatriculare);
 • Plata impozitului autovehiculului;
 • Plata taxei de drumuri (rovignetă).

În cazul în care tu, ca persoană cu handicap, ai achiziționat un autovehicul neadaptat nevoilor tale, înregistrarea mașinii se va face DUPĂ ce mașina a fost adaptată.

Așadar, dacă ai obținut un credit cu dobânda subvenționată de ANPH, va trebui să duci planul de rambursare al creditului și toate documentele mașinii abia DUPĂ ce ai adaptat mașina și ai obținut certificatul de înmatriculare al mașinii. După ce ai demarat aceste proceduri, poți semna acordul prin care ANPH își asumă obligația de a plăti dobânda creditului în locul tău!

Să recapitulăm cei mai importanți pași:

 1. Obținerea creditul;
 2. Achiziționarea autovehiculul;
 3. Adaptarea mașinii;
 4. Înmatricularea automobilului;
 5. Predarea tuturor copiilor documentelor la Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului;
 6. Semnarea acordului cu ANPH pentru achitarea dobânzii creditului.

Atenție!!! ANPH suportă doar plata aferentă dobânzii creditului, toate celelalte taxe și comisioane vor fi suportate de către debitorul în cauză.

*Acesta este un articol informativ!

De Ziua Îndrăgostiților, spune ”Te iubesc” în casă nouă

februarie 4, 2015

Nu spunem că o casă nouă este un cadou la care s-ar aștepta partenerul tău de viață și cu siguranță aceasta nu face parte din sugestiile cu privire la cele mai populare cadouri de Valentine’s Day sau Dragobete, dar dacă planurile tale de a achiziționa o locuință au apărut chiar în luna iubirii,  de ce să nu-i faci o surpriză pe care cu siguranță și-o va aminti pentru totdeauna?  Mai ales dacă ținem cont de faptul că, în această perioadă, apar tot mai multe oferte de credite ipotecare în lei, cu dobânzi care au atins un nivel minim record, iar prețurile pentru locuințe se înscriu în același trend descendent.

Se anunță schimbări pe piața creditelor pentru locuințe

Într-unul dintre articolele recente, vorbeam despre o tendință care pare să câștige tot mai mult teren: creșterea popularității creditelor în lei, pe fondul reducerii unei dobânzi-cheie, a reducerii indicelui ROBOR la 3 luni anunțată de curând și, totodată, al nesiguranței provocate de fluctuațiile cursului pentru monedele străine. Acest trend nu se reflectă doar asupra creditelor de nevoi personale, ci și asupra creditelor imobiliare, iar cei care sunt în căutarea unui nou imobil vor fi mai avantajați, se pare, de contractarea unui credit în RON.

Contextul contractării unui credit în vederea achiziționării unei locuințe noi pare a fi unul favorabil, iar motivul se află în strânsă legătură cu evoluția prețului pentru imobile din marile orașe ale țării și din București.

În ultimii șase ani, prețul imobilelor a fost în scădere, iar tendința pare să se păstreze și în acest an. Dacă în orașele din țară, prețul apartamentelor a scăzut chiar și cu peste 50%  după anul 2009, în București, valoarea imobilelor scoase la vânzare s-a micșorat cu 44 de procente. Astfel, pentru un apartament scos spre vânzare, prețul pe metru pătrat a scăzut de la 1.899 Euro la 1.056 Euro.

Pe lângă capitală, orașele cu cele mai bune oferte de prețuri pentru imobile sunt Râmnicu Vâlcea, Constanța, Sibiu și Timișoara.

Ce oferte vin din partea instituțiilor bancare?

În cazul în care îndeplinești criteriile de eligibilitate, poți opta pentru un credit ipotecar, pentru a profita de condițiile actuale.

Mai mult decât atât, așa cum anunțam la început, creditele în lei sunt în momentul de față mai avantajoase decât cele în Euro, datorită costurilor mai mici – cu o dobândă anuală efectivă care a coborât sub pragul de 5% se corelează rate lunare mai mici și o sumă totală de rambursat aflată în relație direct proporțională cu dobânda.

Un exemplu

Iată cum se calculează un credit ipotecar în Lei, solicitat în vederea achiziționării unui imobil în valoare de 150.000 RON:

Tabel calcul credite RON

*Calculele s-au făcut pentru un credit acordat pe o perioadă de 30 de ani, iar dobânda este variabilă și se calculează în funcție de ROBOR la 6 luni + marja băncii.

Comparativ, în cadrul aceleiași bănci, costurile pentru un credit ipotecar în Euro sunt mai ridicate, așa cum se poate observa în tabelul de mai jos:

Tabel calcul credite EURO

*Calculele s-au făcut pentru un credit acordat pe o perioadă de 30 de ani, cu dobândă variabilă.

Astfel, pentru o casă cu aceeași valoare, dacă se optează pentru un credit de 22.750 Euro (echivalentul a 100.000 RON), suma de rambursat se ridică la 46.937 Euro (echivalentul a 206.522 RON), cu DAE de 5.91%. In total, o diferență de 34.689 RON pe care clientul trebuie să o restituie în plus băncii, în cazul în care acesta preferă un credit în Euro.

În cazul în care ești interesat de cumpărarea unei locuințe în această perioadă, poți solicita oricând sfatul unui specialist în credite bancare, care se va ocupa de găsirea creditului potrivit pentru locuința poveștilor voastre de iubire.

Cea mai frumoasă declarație de dragoste are ecouri diferite într-un spațiu pe care să-l numiți împreună ”acasă”,  iar dacă iubirea are o dată fixă când se celebrează, de ce nu ar avea și un loc special, numai al său? 

– II –

Pentru a emite o cerere de împrumut sau pentru a afla mai multe informații despre creditele bancare, vă rugăm, să accesați categoria CONTACT, să ne scrieți pe adresa de e-mail office@avbs.ro sau să ne sunați la numărul de telefon 021. 230. 43. 43.