09:00 – 17:00

Luni – Vineri

str. Matei Basarab, nr.16,
sector 3, Bucureşti, România

09:00 – 17:00

Luni – Vineri

str. Matei Basarab, nr.16,
sector 3, Bucureşti, România

021 2304343

IMM Invest România

IMM INVEST România este un Program Guvernamental de susținere a întreprinderilor mici și mijlocii afectate de pandemia de COVID-19. 

Astfel, IMM-urile din România pot accesa unul sau mai multe credite garantate de către Fondul Național de Garantare a Creditelor pentru Intreprinderile Mici și Mijlocii (FNGCIMM) în numele statului român, prin Ministerul Finanțelor Publice, pentru a-și asigura lichiditățile necesare pentru desfășurarea activității curente sau pentru investiții.

Guvernul României, instituțiile bancare și brokerii de credite și-au reunit forțele pentru a ajuta companiile din țara noastră să-și continue activitatea și chiar să se dezvolte cu ajutorul acestor oferte de creditare accesibile și avantajoase, acordate în cele mai bune condiții, pentru ca efectele negative ale pandemiei de COVID-19 să fie stopate.  

IMM Invest Romania

Tipurile și caracteristicile întreprinderilor eligibile pentru Programul IMM INVEST România sunt: 

Tip Întreprindere Nr. Angajați Cifră de afaceri Total Active
Miroîntreprinderi <9 <2.000.000 EUR <2.000.000 EUR
Întreprinderi Mici 10-49 2.000.000 – 10.000.000 EUR 2.000.000 – 10.000.000 EUR
Întreprinderi Mijlocii 50-249 10.000.000 – 50.000.000 EUR 10.000.000 – 43.000.000 EUR

Tipurile și caracteristicile creditelor pe care IMM-urile le pot contracta sunt: 

Tipuri de credite Beneficiari Garanție de Stat Valoare Credit Perioada de Rambursare Dobânda
Capital de Lucru Microîntreprinderi Maxim 90% până la 500.000 LEI Maxim 36 luni, cu posibilitatea de prelungire cu încă 36 luni ROBOR 3M+2.5%
Întreprinderi Mici până la 1.000.000 LEI
Întreprinderi Mijlocii Maxim 80% până la 5.000.000 LEI
Investiții Microîntreprinderi Maxim 80% până la
10.000.000 LEI
Maxim 72 luni ROBOR 3M+2%
Întreprinderi Mici
Întreprinderi Mijlocii

Observații IMPORTANTE: 

 • Valoarea cumulată maximă a creditelor garantate de stat, acordate unui beneficiar în cadrul Programului IMM INVEST România, nu poate depăși suma de 10.000.000 LEI.
 • Dobânzile vor fi subvenționate integral până la data de 31.12.2020, cu posibilitatea de prelungire în cazul în care creșterea economică pentru anul 2021 va fi mai mică decât cea a anului 2020.
 • Comisioanele de garantare (comisionul de administrare datorat FNGCIMM și comisionul de risc datorat Ministerului Finanțelor Publice) vor fi acoperite din ajutorul sub formă de grant, pe perioada duratei de valabilitate a Schemei de Ajutor de Stat pentru susținerea activității IMM-urilor în contextul crizei economice generate de pandemia de COVID-19, respectiv până la data de 31 martie 2021. După încetarea Schemei de Ajutor de Stat, sumele reprezentând comisionul de administrare și cel de risc se achită de către beneficiarii programului.

Creditele garantate în cadrul Programului IMM INVEST România NU pot fi utilizate pentru: 

 • refinanțarea altor credite în derulare ale beneficiarului;
 • pentru implementarea proiectelor finanțate din ajutoare de stat / fonduri europene.

Ai nevoie de un credit pentru afacerea ta? Completează formularul de mai jos și te vom contacta în cel mai scurt timp posibil.

  Tip credit

  Sunt de acord cu prelucrarea datelor personale pentru identificarea și obținerea unei soluţii de finanţare sau pentru contractarea unei francize!

  Condițiile de eligibilitate pentru a beneficia de Programul IMM INVEST România sunt:

  • Întreprinderea nu se află în litigiu, în calitate de pârât, cu Ministerul Finanțelor Publice și/sau cu o instituție de credit parteneră;
  • Întreprinderea nu figurează cu credite restante, inclusiv pentru finanțările de tip leasing, în ultimele 6 luni anterioare datei de 31 decembrie 2019 sau dacă înregistrează restanțe, acestea să fie încadrate în categoriile A, B, C în baza de date a Centralei Riscului de Credit, denumit în continuare C.R.C;
  • Întreprinderea nu se află în interdicție de a emite cecuri la data de 31 decembrie 2019 și nu figurează cu incidente majore cu bilete la ordin în ultimele 6 luni anterioare datei de 31 decembrie 2019 în baza de date a Centralei Incidentelor de Plăți, denumită în continuare C.I.P.;
  • Împotriva întreprinderii nu s-a deschis procedura insolvenței, în temeiul legilor aplicabile;
  • Întreprinderea va prezenta instituției de credit garanții colaterale, care, împreună cu garanția de stat și ipoteca legală imobiliară și/sau mobiliară asupra activelor finanțate din credit în cazul creditelor de investiții, acoperă în proporție de cel puțin 100% valoarea finanțării;
  • Întreprinderea nu înregistrează obligații fiscale restante și alte creanțe bugetare administrate de organul fiscal central, definit potrivit art. 1 pct. 31 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările și completările ulterioare;
  • Întreprinderea înregistrează obligații fiscale restante și alte creanțe bugetare administrate de organul fiscal central, definit potrivit art. 1 pct. 31 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările și completările ulterioare, dar se obligă se le achite din creditul/linia de credit pentru capitalul de lucru acordată în cadrul schemei de ajutor.
  • Întreprinderea se angajează să utilizeze sumele din creditul/linia de credit pentru finanțarea capitalului de lucru, respectiv creditul de investiții, acordate cu respectarea condițiilor programului, numai pentru finanțarea capitalului de lucru/investițiilor, neputând fi utilizate pentru refinanțarea altor credite în derulare ale beneficiarului programului sau pentru implementarea proiectelor finanțate din ajutoare de stat/fonduri europene.
  • Împotriva întreprinderii nu au fost emise decizii de recuperare a unui ajutor de stat sau în cazul în care asemenea decizii au fost emise, acestea au fost executate, conform prevederilor legale în vigoare.
  • Întreprinderea nu a solicitat alte tipuri de ajutor de stat pentru aceleași costuri eligibile.
  • Întreprinderea nu se află în dificultate, în sensul prevederilor articolului 2 punctul 18 din Regulamentul (UE) nr. 651/2014 al Comisiei din 17 iunie 2014 de declarare a anumitor categorii de ajutoare compatibile cu piața internă în aplicarea articolelor 107 și 108 din tratat, la data de 31.12.2019 indiferent sau nu dar s-au confruntat cu dificultăți sau au intrat în dificultate ulterior, din cauza pandemiei de COVID-19.
  • Întreprinderea depune un document scris prin care se angajează să nu disponibilizeze personalul existent de la data intrării în vigoare a OUG 42/2020, până la 31.12.2020.

  Aplică acum!

   Tip credit

   Sunt de acord cu prelucrarea datelor personale pentru identificarea și obținerea unei soluţii de finanţare sau pentru contractarea unei francize!

   AVBS Credit vă ajută să obțineți cât mai rapid creditul / creditele de care aveți nevoie prin Programul IMM INVEST România. 

   Brokerii AVBS Credit sunt la dispoziția dumneavoastră pentru întocmirea cererii și a dosarului de credit pentru IMM INVEST România!

   De luni până vineri, între orele 09:00 – 17:00 ne puteți contacta pe adresa de e-mail [email protected] sau la numărul de telefon 021.230.43.43 – apel cu tarif normal!

   Top