vineri, 23 iunie 2017

Overdraft și Linia de Credit

Creditul OVERDRAFT poate fi folosit pentru:

 • Finanțarea activității curente a IMM-ului;
 • Facilitate de tip revolving acordată în contul clientului;
 • Plata datoriilor către bugetul de stat, însă nu mai vechi de 3 luni;
 • Refinanțarea altor facilități pentru capitalul de lucru.

Suma creditului OVERDRAFT:

 • Fără garanție se acordă până la 10% din cifra de afaceri aferentă bilanțului anului precedent;
 • Cu garanție dacă se acordă până la 25% din cifra de afaceri aferentă bilanțului anului precedent;
 • Suma minimă care se acordă CU GARANȚIE este de 10.000 RON sau echivalentul în EURO;
 • Suma maximă care se acordă CU GARANȚIE este de 670.000 RON, iar echivalentul în EURO să nu depășească suma de 150.000 EURO;
Overdraft si linia de credit
 • Suma minimă care se acordă FĂRĂ GARANȚIE este de 10.000 RON sau echivalentul în EURO;
 • Suma maximă care se acordă FĂRĂ GARANȚIE este de 110.000 RON, iar echivalentul în EURO să nu depășească suma de 25.000 EURO.

Moneda creditului OVERDRAFT:

 • RON pentru finanțări noi sau pentru suplimentarea sumei pentru facilitățile deja existente;
 • EURO dacă debitorul este acoperit de riscul valutar sau are contracte denominate și/sau încasări în valută;
 • RON/EUR/USD/CHF dacă se prelungesc facilitățile existente, însă fără a se suplimenta suma facilităților existente.

Perioada de rambursare a creditului OVERDRAFT:

 • Până la 12 luni, însă cu posibilitatea de a se extinde perioada de valabilitate a facilității.

Beneficiile creditului OVERDRAFT:

 • Clientul își poate continua dezvoltarea activității curente a companiei;
 • Plățile clientului se fluidizează;
 • Suma creditului se stabiliește în funcție de nevoile clientului și de capacitatea sa de rambursare;
 • FĂRĂ COMISION DE NEUTILIZARE – suma aprobată și neutilizată din overdraft este ZERO.
 • Rularea fondurilor prin contul deschis diminuează valoarea creditului, reducând astfel suma datorată băncii pentru dobândă;
 • Debitorului i se întocmește dosarul de creditare.